47. Drwal z piłą - 21.0 cm
48. Drwal - 28.5 cm
49A. Zbój z siekierą - 29.5 cm
49B. Zbój z pią - 29.5 cm
50A. Drwal z siekierą - 26.0 cm
50B. Drwal z pią - 26.0 cm
51A. Sowa na jednej książce - 10.5 cm
51B. Sowa na dwóch książkach - 12.0 cm
51C. Sowa na trzech książkach - 13.5 cm
52B. Myśliwy mały z lornetką - 13,0 cm
53. Myśliwy na pniu - 20.0 cm
54. Myśliwy - 25.0 cm
55. Myśliwy - bawarczyk - 25.0 cm
56. Myśliwy z worem - 27.0 cm
57. Myśliwy - 45.5 cm